Algoritme update in augustus: social media belangrijk

Aan het begin van deze maand rolde Google een broad core algoritme update uit: de zogenaamde August Broad Core update. Een aantal weken verder kunnen we de balans opmaken en blijkt social media een belangrijke rol te spelen in de update. Niet zozeer als direct ranking signaal, maar wel als betrouwbare populariteitsindicator die de rol van backlinks heel geleidelijk begint te vervangen.

Algoritme update in augustus: social media belangrijk

Is social media een ranking factor geworden?

Het is SEO-experts inmiddels al vele jaren duidelijk dat er een sterke correlatie is tussen websites die enerzijds hoog ranken in Google en anderzijds actief zijn via social media kanalen. Nu betekent dit statistische verband nog niet dat social media marketing een voorwaarde is om hoog te ranken in de zoekmachine, maar vast staat dat het een waardevolle bijdrage levert.

Belangrijk om te beseffen is dat er een reden is dat bepaalde websites zowel goed scoren in Google als op social media kanalen. Deze sites delen namelijk een gemeenschappelijk kenmerk: ze ontwikkelen hun content rondom de intentie van de gebruiker. Hierdoor rankt Google de website hoog en delen gebruikers de content eerder op social media.

Belangrijke populariteitsindicator naast backlinks

Een website die daarentegen wél hoog rankt in Google maar niet goed scoort op social media (ondanks flinke inspanningen daartoe), doet overduidelijk iets verkeerd. Gebruikers vinden de content blijkbaar niet relevant genoeg om te delen via social media. Dat betekent dat Google dit signaal vroeg of laat oppikt en de site het risico loopt om zijn rankings te verliezen.

Tegenwoordig beginnen social media kanalen voor Google in toenemende mate een populariteitsindicator te worden – de rol die backlinks al sinds jaar en dag vervullen voor de zoekmachine. Mensen beginnen content steeds vaker te delen in plaats van te linken. Met name positieve en emotioneel geladen content doet het goed op social media.

Sterke content scoort automatisch goed

Scoor jij niet zoals gehoopt op je social media kanalen? En zakken ook je rankings in Google geleidelijk weg? Er is een simpele manier om beide problemen in één klap op te lossen. Gebruikers van Google en social media willen namelijk hetzelfde: relevante content consumeren die ze antwoorden verschaft op hun vragen.

Verlies jezelf daarom niet in het overanalyseren van kleine SEO-details of het zo snel mogelijk vergroten van je aantal volgers. Focus eerst en vooral op het bieden van waarde aan de gebruiker. Welke vragen leven er bij jouw doelgroep en hoe kun jij deze het beste beantwoorden? Creëer content rondom de gebruikersintentie en boek succes op zowel social media als in Google.

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top