Benut uitgaande links voor hogere rankings in Google

Uit onderzoek van marketingbedrijf Reboot blijkt dat er een correlatie is tussen de uitgaande links op een webpagina en de ranking ervan in de zoekresultaten. Hoewel veel SEO-experts zich traditioneel nog richten op inkomende links, kan een gerichte inzet van uitgaande links dus óók leiden tot een hogere positie in Google.

Het onderzoek naar de kracht van uitgaande links

De hypothese van het onderzoeksteam luidde dat Google de autoriteit van een webpagina of website onder meer kan bepalen aan de hand van de autoriteit van de informatiebronnen waarmee de website zichzelf associeert (door ernaar te linken).

Het onderzoeksteam voerde een experiment uit om bovenstaande hypothese te testen. Er werden 10 nieuwe websites gemaakt die zich allen richtten op dezelfde zoekwoorden, met één belangrijk verschil: de helft van de sites bevatte uitgaande links naar websites met een zeer hoge autoriteit.

Elke website beschikte verder over vergelijkbare content en overige kenmerken, hoewel de overeenkomsten niet groot genoeg waren om het risico te lopen op een straf vanuit Google voor duplicate content.

Uitgaande links voor een hogere positie in Google

Uitgaande links voor een hogere positie in Google

Meeliften op de hoge autoriteit van een andere website

De volgende stap van de onderzoekers was om de resultaten 5 maanden lang te monitoren en regelmatig zoekopdrachten in Google uit te voeren op de gekozen zoekwoorden. En wat bleek: relevante uitgaande links naar websites met een hoge autoriteit worden wel degelijk meegewogen in Google’s algoritme en hebben een positieve invloed op rankings.

Het onderzoeksrapport van Reboot toont verschillende afbeeldingen, waarop duidelijk is te zien dat de 5 pagina’s met uitgaande links stuk voor stuk hoger ranken dan de pagina’s die geen uitgaande links bevatten.

Een nadere analyse van het rapport laat zien dat de onderzoekers verder zoveel mogelijk ongecontroleerde variabelen hebben laten meewegen om SEO-specialisten zo nieuwe interessante inzichten te verschaffen op het gebied van zoekmachine marketing.

Aanleiding voor verder onderzoek op het gebied van SEO

Al eerder werd er door het gerenommeerde bedrijf Moz een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van uitgaande links voor SEO. Interessant genoeg blijken de resultaten uit dit onderzoek overeen te komen met de nieuwe bevindingen van de Reboot-onderzoekers.

Natuurlijk blijven er echter nog altijd voldoende vragen over, zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe zit het met follow links ten opzichte van nofollow links?
  • Hoe zit het met uitgaande links naar een hoge autoriteit website in vergelijking met een lage autoriteit website?
  • Hoe zit het met zoekwoord-geoptimaliseerde ankertekst (anchor tekst) ten opzichte van niet-geoptimaliseerde ankertekst?

Uiteraard is het onmogelijk om alle mogelijke vragen te beantwoorden in één onderzoek, maar een vervolgstudie die zich richt op bovenstaande vragen zou wat ons betreft zeker de moeite waard zijn.

Uit dit eerste onderzoek van Reboot kan echter al een belangrijke conclusie worden getrokken: het loont de moeite om meer aandacht te besteden aan de uitgaande links op je website. Probeer het vooral eens uit en monitor de invloed die dit heeft op je SEO. Succes!

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top