Google test eindeloos scrollen in mobiele zoekresultaten

De ambitie van SEO-specialisten ligt vaak in het minimaal bereiken van de eerste pagina van Google. Hoe hoger de positie op deze pagina in de zoekresultaten, hoe groter het aantal potentiële klanten dat via de zoekmachine op je website belandt. Aan dit systeem van paginering komt binnenkort echter een mogelijk einde, want Google test nu eindeloos scrollen voor de mobiele zoekresultaten.

Google test eindeloos scrollen in mobiele zoekresultaten

Waarom de eerste pagina van Google belangrijk is

Het binnenhalen van potentiële klanten via de organische zoekresultaten van Google betekent een verwoede strijd om de topposities. Algemeen bekend is dat zoekmachinegebruikers voornamelijk op de bovenste resultaten klikken, waarbij het doorklikpercentage daalt naarmate de ranking van een website lager wordt. Met andere woorden: hoe meer gebruikers moeten scrollen, hoe minder ze doorklikken.

In de praktijk zijn het vooral de bovenste 3 posities op de eerste pagina die het leeuwendeel van het bezoekersverkeer ontvangen. De andere pagina’s (en dan met name de pagina’s die lager dan positie 10 scoren) moeten het stellen met aanzienlijk lagere doorklikpercentages.

Hierdoor is het voor marketeers aanzienlijk minder interessant om op de tweede pagina van Google of zelfs nog lager te ranken. Ter illustratie: een website die op positie 32 rankt, zal nauwelijks meer bezoekersverkeer ontvangen dan via positie 62. Vrijwel niemand klikt immers door naar de derde pagina.

Serieuze test van Google: voorbode van wat komen gaat?

In de hierboven geschetste context is het interessant om te zien dat Google momenteel een test uitvoert waarbij het systeem van paginering in de mobiele zoekresultaten vervalt. Gebruikers kunnen in de zoekresultaten onbeperkt naar beneden scrollen (of swipen) en moeten hierbij af en toe op een ‘Meer resultaten’-knop klikken.

Google heeft inmiddels bevestigd dat het om een test gaat. Wel is nu al duidelijk dat de test op grotere schaal en met een hogere frequentie wordt uitgevoerd dan veel andere experimenten. Dat wijst erop dat de zoekmachine het vergaren van data serieus neemt. Ook feedback van gebruikers zal een belangrijke rol spelen in het besluit om het nieuwe systeem eventueel definitief te implementeren.

Wat zijn de gevolgen voor mijn doorklikratio?

Voor nu rijst de vraag alvast wat het nieuwe systeem op het gebied van SEO gaat betekenen. Zonder twijfel zal de aloude wet dat een hogere ranking correleert met een hogere doorklikratio nog steeds blijven gelden.

De vraag is echter voornamelijk welke gevolgen de veranderingen hebben voor websites die rond positie 10 schommelen. Een op positie 11 rankende website die voorheen steevast buiten de boot viel doordat gebruikers niet naar pagina twee klikten, ziet zijn doorklikpercentage nu wellicht stijgen.

In absoluut opzicht zal de stijging door het lage aantal kliks niet gigantisch zijn, maar in relatief opzicht misschien wel. Een verbetering van de doorklikratio van 1% naar 2% betekent bijvoorbeeld niet minder dan een verdubbeling! Wij wachten de ontwikkelingen rondom deze test dan ook met belangstelling af.

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top