Links van groot belang voor lokale SEO

Links zijn zeer bepalend voor de positie van een bedrijf in de lokale zoekresultaten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Local SEO Guide in samenwerking met The University of California Irvine’s Center for Statistical Consulting. Naast links zijn er diverse andere factoren die bepalen hoe hoog een Google Mijn Bedrijf pagina scoort in Google.

Het voornaamste doel van de onderzoekers was om te achterhalen welke SEO activiteiten het meeste invloed hebben op de lokale ranking van een onderneming in de zoekmachine. Al snel bleken Google Mijn Bedrijf pagina’s met een hoge positie in de zoekresultaten, verschillende overeenkomsten met elkaar te vertonen.

Links belangrijk voor lokale SEO

Links belangrijk voor lokale SEO

Links en bedrijfswebsite blijken zeer bepalend

Hoewel wij aanbevelen om het onderzoek in zijn geheel te lezen, vatten we de belangrijkste bevindingen hieronder kort samen. De volgende factoren blijken het meest invloed te hebben op rankings in de lokale zoekresultaten:

  • Links. In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat links hét verschil maken tussen hoge en lage rankings, ook als het specifiek gaat om Google Mijn Bedrijf pagina’s. Goed scorende websites blijken over een groot en gevarieerd linkprofiel te beschikken met backlinks afkomstig van websites met een hoge autoriteit. Dit illustreert eens te meer het belang van linkbuilding om zowel op regionaal als landelijk niveau competitief te blijven met je online marketing inspanningen.
  • Ranking signalen op de bedrijfswebsite. Traditionele SEO ranking factoren op de corporate website lijken tevens invloed te hebben op de ranking van de Google Mijn Bedrijf pagina. Het gebruik van zoekwoorden, de lengte van de content en de frequentie waarmee deze wordt geplaatst zijn zeer bepalend voor de uiteindelijke positie. Wanneer de bedrijfswebsite hoog scoort in Google, geldt dit in vrijwel alle gevallen ook voor de Google Mijn Bedrijf pagina.
  • Ranking signalen op de Google Mijn Bedrijf pagina. Niet geheel verrassend speelt ook de inhoud van de Google Mijn Bedrijf pagina een belangrijke rol bij de ranking ervan. Zaken als afbeeldingen, beoordelingen van gebruikers en een geverifieerd profiel helpen om de pagina naar topposities in de lokale resultaten te loodsen. Al eerder schreven wij hoe je hoger scoort in de lokale zoekresultaten door je Google Mijn Bedrijf pagina te optimaliseren. Ook opvallend: volgens het onderzoek zorgt de aanwezigheid van een belangrijk zoekwoord in de bedrijfsnaam voor een ranking van gemiddeld anderhalve plaats hoger.
  • PageRank. Wacht even, PageRank was toch dood? Dat klopt, maar de cijfers liegen niet. Uit het onderzoek van Local SEO Guide blijkt er een duidelijke correlatie te bestaan tussen een hoge PageRank score en een hoge ranking van lokale pagina’s. Correlatie is natuurlijk geen causatie, maar we wilden het toch niet onbenoemd laten.

Conclusie

Het onderzoek demonstreert overtuigend dat links voor lokale pagina’s momenteel verreweg de meest belangrijke ranking factor zijn, op gepaste afstand gevolg door ranking signalen op de bedrijfswebsite. De conclusie ligt voor de hand: je kunt over nog zo’n gedetailleerde Google Mijn Bedrijf pagina beschikken, dit biedt allerminst een garantie op hoge lokale rankings. Investeer in backlinks van hoge kwaliteit en verbeter de inhoud van je bedrijfswebsite om de beste lokale resultaten te behalen.

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top