Nieuwe Google-techniek beïnvloedt 30% van de zoekresultaten

Kunstmatige intelligentie speelt de afgelopen jaren een steeds belangrijker rol in de totstandkoming van Google’s zoekresultaten. Machine learning technologieën brengen het beoordelingsvermogen van het algoritme van de zoekmachine steeds dichter bij dat van de gebruiker. Sinds enkele maanden is daar in de vorm van neural matching een nieuwe techniek bijgekomen.

Nieuwe Google-techniek neural matching beïnvloedt 30% van de zoekresultaten

Wat is neural matching precies?

Neural matching is een techniek die Google zelf heeft ontwikkeld om zoekopdrachten beter te begrijpen. In de technologie spelen zogenaamde neurale netwerken een centrale rol. Deze netwerken helpen de zoekmachine om het concept achter woorden effectiever te interpreteren. Dit is een complex proces, omdat context veelal de betekenis van taal bepaalt.

Denk bijvoorbeeld aan een zoekopdracht als ‘Jaguar’. Voor Google is het gissen of de gebruiker informatie wil over het dier of het gelijknamige automerk. Dat hangt dus af van de context. De zoekmachine is met behulp van neural matching in staat om die context en daarmee de zoekopdracht van de gebruiker beter te begrijpen.

Hoe beïnvloedt neural matching zoekresultaten?

De afgelopen maanden heeft Google neural matching reeds succesvol toegepast in de zoekresultaten. Sterker nog: de techniek was bij naar schatting zo’n 30% van alle zoekopdrachten van gebruikers betrokken. Die invloed belooft alleen maar toe te nemen, want voortvloeiend uit de techniek introduceert de zoekmachine diverse nieuwe functionaliteiten:

Activiteitenkaarten (Activity Cards)

Veel gebruikers breken een online zoektocht in Google tussentijds af om deze op een later tijdstip te vervolgen. Activiteitenkaarten maken dit proces nu een stuk makkelijker. Een gebruiker die een reeds eerder ingevoerde zoekopdracht invoert, krijgt namelijk een activiteitenkaart te zien met daarop eerder bezochte pagina’s en bijbehorende zoekopdrachten. Naar verwachting wordt deze functionaliteit vanaf eind dit jaar toegepast op relevante zoekopdrachten.

Zoekcollecties (Search Collections)

Gebruikers kunnen content uit activiteitenkaarten toevoegen aan zogenaamde collecties. Dit zijn verzamelingen van eerder bekeken webpagina’s en media die de gebruiker graag wil bewaren. Ook content uit andere bronnen dan activiteitenkaarten kan probleemloos worden toegevoegd. Google gebruikt de collecties daarnaast om suggesties voor nieuwe en interessante content te doen.

Dynamische organisatie van zoekresultaten

Sommige zoekopdrachten resulteren in zoekopdrachten bestaande uit een variëteit aan thema’s en invalshoeken. Google gaat gebruikers met een dynamische organisatie van zoekresultaten helpen om deze content op overzichtelijke wijze te ordenen. Zoek je bijvoorbeeld op een specifiek hondenras, dan zijn de zoekresultaten verdeeld in tabbladen voor sub-thema’s als fokken, verzorgen, kopen, trainen, enzovoort.

Topic Layer

Alle nieuwe bovengenoemde functionaliteiten brengt Google samen in zijn enorme kennisdatabase: The Knowledge Graph. Hierin verschijnt op termijn een nieuwe laag genaamd de Topic Layer. In de laag verschijnen verwijzingen naar de populairste artikelen voor elk van de eerder genoemde sub-thema’s. Google analyseert de inhoudelijke overeenkomsten tussen al deze content en gebruikt deze kennis om gebruikers nog beter afgestemde zoekresultaten voor te schotelen.

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top