Organisch verkeer maatstaf voor succes content marketing

Jaarlijks geven bedrijven wereldwijd bijna 130 biljoen euro uit aan content marketing. Deze grote investering is niet verrassend, want naast links, is content de belangrijkste factor die invloed heeft op succes in Google. Maar ondanks deze wetenschap, is het soms lastig om aan te tonen dat het daadwerkelijk de content is die verantwoordelijk is voor de hoge posities in de zoekresultaten.

Dat komt met name omdat de doelstellingen van content marketeers zich moeilijk in concrete winstcijfers laten uitdrukken. Het voornaamste doel van contentpublicatie is het genereren van meer bezoekersverkeer en betrokkenheid bij de doelgroep. Hierdoor is de Return On Investment (ROI) in andere vakgebieden soms makkelijker te meten.

ROI van content marketing

Onderzoek naar belangrijkste ROI-factoren content marketeers

Net als collega’s binnen andere marketingdisciplines, moeten content marketeers tot op zekere hoogte echter kunnen aantonen dat de gecreëerde content meerwaarde heeft. SEO software ontwikkelaar Conductor heeft recent een onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe content marketeers de ROI meten.

Uit de studie komt duidelijk naar voren dat organisch bezoekersverkeer voor veel content marketeers de belangrijkste maatstaf is bij het bepalen van de ROI. Nieuwe content moet leiden tot hogere zoekmachineposities en meer activiteit op social media, wat vervolgens moet resulteren in een toename van bezoekersaantallen op de website.

Naast de hoeveelheid organische bezoekers, gebruiken content marketeers nog 6 andere factoren om de ROI van hun inspanningen te meten. Dit is de volledige lijst die naar voren kwam uit het onderzoek van Conductor:

 • Organisch bezoekersverkeer
 • Leads
 • Social engagement
 • Al het bezoekersverkeer
 • Tijd die op de site wordt doorgebracht
 • Omzet
 • Aantal verkopen

SEO voorwaarde voor succes van content marketing

Inmiddels is het algemeen bekend dat lang niet alle content zijn doelstellingen bereikt. Dagelijks worden er talloze nieuwe pagina’s de ether in geslingerd, waarvan er uiteindelijk een hoop in de anonimiteit verdwijnen. Een content marketeer moet daarom over SEO-vaardigheden beschikken om te zorgen dat content in de zoekmachine zo goed mogelijk scoort.

Daarnaast werken veel bedrijven tegenwoordig met afzonderlijke content- en SEO-teams, die volgens Conductor over het algemeen goed met elkaar samenwerken:

 • Bijna de helft van de content marketeers zegt nauw samen te werken met specialisten uit het SEO-team
 • Een derde van de content marketeers werkt met een SEO-expert in het eigen contentteam
 • Een vijfde van de content marketeers ziet zichzelf niet alleen als content-, maar ook als SEO-specialist
 • Bijna alle content marketeers zijn het erover eens dat SEO hen helpt om hun werk beter te doen en hun doelstellingen te bereiken

Het onderzoek van Conductor werd uitgevoerd onder meer dan 160 content marketeers die werken voor bedrijven van uiteenlopende grootte en in verschillende sectoren. Download hier het volledige rapport voor meer inzicht in de ROI van contentpublicatie.

Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top