Wanneer verwijder ik pagina's met weinig bezoekers?

Het Pareto-principe stelt dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door 20% van de oorzaken. Dat geldt ook voor het bezoekersverkeer op de meeste websites. 80% van het verkeer wordt veroorzaakt door een aantal pagina’s die bovengemiddeld goed scoren; ongeveer 20% van het totale aantal pagina’s. Maar wat te doen met de rest?

Wanneer verwijder ik pagina's met weinig bezoekers?

De relatie tussen kwaliteit en bezoekersverkeer

Tegenwoordig is er veel te doen om de kwaliteit van een website. Google ziet dit als een belangrijke factor in zijn rankingsysteem en beloont kwalitatief hoogwaardige sites met een hogere positie in de zoekresultaten. Kwalitatief mindere sites daarentegen zien hun eerder verworven posities steeds vaker geleidelijk afzakken.

De kwaliteit van een website uit zich op velerlei manieren. Een van die manieren is de content. Sommige pagina’s bevatten nu eenmaal content van mindere kwaliteit – zowel op het gebied van schrijfstijl, lengte en inhoudelijke informatie. Het ligt dan ook voor de hand om die pagina’s te verbeteren óf ze te verwijderen. Anders hebben ze een negatieve invloed op je rankings.

Maar wat te doen met pagina’s die in kwalitatief opzicht een voldoende halen, maar toch weinig bezoekers trekken? Volgens Google’s John Mueller (de bekende Webmaster Trend Analyst die hier regelmatig de revue passeert) is het niet raadzaam om deze pagina’s halsoverkop te verwijderen. Hij stelt dat bezoekersverkeer namelijk weinig te maken heeft met de kwaliteit van een pagina.

Google kijkt naar waarde boven paginabezoeken

Volgens Mueller kunnen bezoekersstatistieken weliswaar helpen bij het identificeren van content van lage kwaliteit, maar is er niet noodzakelijk een oorzakelijk verband tussen de twee. Het algoritme van Google neemt het aantal bezoeken niet mee in zijn beoordeling van een pagina. In plaats daarvan probeert de zoekmachine de inhoudelijke waarde van de content te begrijpen.

Het verwijderen van pagina’s met weinig bezoekers zal vanuit SEO-oogpunt dan ook niet per se iets opleveren. Soms kan een onderwerp simpelweg minder in de mode zijn, waardoor een pagina tijdelijk minder bezoekers ontvangt.

Beter is het daarom om pagina’s met weinig waarde (bijvoorbeeld weinig of onjuiste informatie) te verwijderen of verbeteren, zodat ze geen afbreuk doen aan Google’s algehele beeld van je website. De kwaliteit moet over de hele linie zo hoog mogelijk liggen.

Samenvattend willen wij je daarom de volgende tips geven:

  • Optimaliseer slecht scorende pagina’s met veel waarde voor vindbaarheid in Google (denk bijvoorbeeld aan links of contentoptimalisatie)
  • Creëer waar mogelijk evergreen content voor minder periodieke fluctuaties in bezoekersverkeer
  • Actualiseer pagina’s met verouderde informatie of vul ze aan met nieuwe content als ze aan de korte kant zijn
  • Verwijder pagina’s als ze weinig waarde bieden, slecht vindbaar zijn in Google en verbeteren nauwelijks mogelijk is
Webton: specialist in webdesign & zoekmachine marketing!
Top